var lblPage = 'Sida';var lblPageOf = 'av';var lblDelete = 'Ta bort';var lblSelectRegion = 'Välj en sektion';var lblYes = 'Ja';var lblNo = 'Nej';var msgEditServices = 'För att redigera tjänster måste du lämna denna sida, eventuella osparade förändringar kommer inte att sparas. Vill du fortsätta?';var lblNoMenus = 'Finns inga menyer kopplade';var lblNoUsers = 'Finns inga användare kopplade';var lblSelectMenu = 'Välj meny först';var lblSelectUser = 'Välj användare först';var lblMenuExists = 'Menyn är redan tillagd';var lblUserExists = 'Användaren är redan tillagd';var lblHide = 'Dölj';var lblErrorNeedAlternative = 'Du måste fylla i ett alternativ först';var lblPollAlternativeDeleteConfirm = 'Är du säker på att du vill ta bort det här alternativet?';var lblDeleteUser = 'Vill du ta bort användaren?';var lblMenuSourceExists = 'Menyn är redan tillagd som källa';var lblDeleteMenu = 'Vill du ta bort den här menyn?';var lang_editor_title_needed = 'Du måste ange en titel!';var lblContentToLong = 'Gränsen för innehåll ligger på 30.000 tecken, vill du ha längre innehåll rekommenderas du att ladda upp det som en pdf istället.';var lblSectionAlreadyAdded = 'Sektionen är redan tillagd.';var lblSectionNeeded = 'Välj sektion först.';var lblContactFormFieldConfirmDelete = 'Är du säker på att du vill ta bort det här fältet?';var lblCommentToLong = 'Grnsen fr kommentarer ligger p 0 tecken.';var lang_editor_length = 'Lngd';var lang_editor_characters = 'tecken';var lblContactFormNameMissing = 'Namn saknas';var lblContactFormTypeMissing = 'Typ saknas';var lblConfirmReplaceMedia = 'Är du säker på att du vill ersätta?';var lblConfirmDeleteImage = 'Är du säker på att du vill ta bort den här bilden?';var lblLimitReachedImages = 'Max antal bilder redan tillagda.';var lblDeleteImage = 'Ta bort bild';var lblReplaceImage = 'Byt bild';var lblReplaceImageOk = 'Ok';var lblMediaHelpWriteDescription = 'Ange en beskrivning här.';var lblOpenFile = 'Öppna fil';var lblDeleteFile = 'Ta bort fil';var lblReplaceFile = 'Byt fil';var lblConfirmDeleteFile = 'Är du säker på att du vill ta bort den här filen?';var lblReplaceMediaOk = 'Ok';var lblLimitReachedFiles = 'Max antal filer redan tillagda.';var lblDeleteLink = 'Ta bort länk';var lblVisitLink = 'Besök länk';var lblMediaHelpWriteURL = 'Ange en länk här.';var lblConfirmDeleteLink = 'Är du säker på att du vill ta bort den här länken?';var lblLimitReachedLinks = 'Max antal länkar redan tillagda.';var lblLinkDescContainsURL = 'Beskrivningsfältet innehåller en länk, vill du flytta den till länkfältet?';var lblLoggedOutLoginNeeded = 'Det verkar som att du har blivit utloggad.\nLogga in igen för att fortsätta';var lblMenuAjaxEmptySearch = 'Du måste söka efter någonting.';var lblFetchingUsers = 'Hämtar användare';var lblPrevious = 'Föregående';var lblNext = 'Nästa';var lblNoUsersFound = 'Inga användare hittades';var lblUserAlreadyAdded = 'Användaren är redan tillagd.';var lblConfirmDeleteGalleryUser = 'Vill du ta bort den här användaren från galleriet?';var lblConfirmDeleteBloggUser = 'Vill du ta bort den här användaren från bloggen?';var lblNoUsersAddedGallery = 'Inga användare får redigera galleriet.';var lblNoUsersAddedBlogg = 'Inga användare får redigera bloggen.';var lblMenyServiceNoUsersAdd = 'Lägg till några.';var lblPollSelectNumAlts = 'Du måste välja %1$s alternativ.';var lblPollSelectNumAltsOrMore = 'Du måste välja minst %1$s alternativ.';var lblPollSelectNumAltsOrLess = 'Du måste välja %1$s alternativ eller färre.';