var lblConfirmDeleteBloggUser = 'Vill du ta bort den här användaren från bloggen?';var lblConfirmDeleteGalleryUser = 'Vill du ta bort den här användaren från galleriet?';var lblConfirmDeleteLink = 'Är du säker på att du vill ta bort den här länken?';var lblContactFormNameMissing = 'Namn saknas';var lblContactFormTypeMissing = 'Typ saknas';var lblDelete = 'Ta bort';var lblDeleteLink = 'Ta bort länk';var lang_editor_characters = 'tecken';var lblCommentToLong = 'Grnsen fr kommentarer ligger p 0 tecken.';var lblContentToLong = 'Gränsen för innehåll ligger på 30.000 tecken, vill du ha längre innehåll rekommenderas du att ladda upp det som en pdf istället.';var lang_editor_length = 'Lngd';var lang_editor_title_needed = 'Du måste ange en titel!';var lblNoMenus = 'Finns inga menyer kopplade';var lblNoUsers = 'Finns inga användare kopplade';var lblSelectRegion = 'Välj en sektion';var lblHide = 'Dölj';var lblConfirmDeleteFile = 'Är du säker på att du vill ta bort den här filen?';var lblConfirmDeleteImage = 'Är du säker på att du vill ta bort den här bilden?';var lblConfirmReplaceMedia = 'Är du säker på att du vill ersätta?';var lblContactFormFieldConfirmDelete = 'Är du säker på att du vill ta bort det här fältet?';var lblDeleteFile = 'Ta bort fil';var lblDeleteImage = 'Ta bort bild';var lblDeleteMenu = 'Vill du ta bort den här menyn?';var lblDeleteUser = 'Vill du ta bort användaren?';var lblErrorNeedAlternative = 'Du måste fylla i ett alternativ först';var lblFetchingUsers = 'Hämtar användare';var lblLimitReachedFiles = 'Max antal filer redan tillagda.';var lblLimitReachedImages = 'Max antal bilder redan tillagda.';var lblLoggedOutLoginNeeded = 'Det verkar som att du har blivit utloggad.\nLogga in igen för att fortsätta';var lblMenuAjaxEmptySearch = 'Du måste söka efter någonting.';var lblMenuExists = 'Menyn är redan tillagd';var lblMenuSourceExists = 'Menyn är redan tillagd som källa';var lblNext = 'Nästa';var lblPollAlternativeDeleteConfirm = 'Är du säker på att du vill ta bort det här alternativet?';var lblReplaceFile = 'Byt fil';var lblReplaceImage = 'Byt bild';var lblReplaceImageOk = 'Ok';var lblReplaceMediaOk = 'Ok';var lblSectionNeeded = 'Välj sektion först.';var lblSelectMenu = 'Välj meny först';var lblSelectUser = 'Välj användare först';var lblUserExists = 'Användaren är redan tillagd';var lblLimitReachedLinks = 'Max antal länkar redan tillagda.';var lblLinkDescContainsURL = 'Beskrivningsfältet innehåller en länk, vill du flytta den till länkfältet?';var lblMediaHelpWriteDescription = 'Ange en beskrivning här.';var lblMediaHelpWriteURL = 'Ange en länk här.';var lblMenyServiceNoUsersAdd = 'Lägg till några.';var msgEditServices = 'För att redigera tjänster måste du lämna denna sida, eventuella osparade förändringar kommer inte att sparas. Vill du fortsätta?';var lblNo = 'Nej';var lblNoUsersAddedBlogg = 'Inga användare får redigera bloggen.';var lblNoUsersAddedGallery = 'Inga användare får redigera galleriet.';var lblNoUsersFound = 'Inga användare hittades';var lblOpenFile = 'Öppna fil';var lblPageOf = 'av';var lblPage = 'Sida';var lblPollSelectNumAlts = 'Du måste välja %1$s alternativ.';var lblPollSelectNumAltsOrLess = 'Du måste välja %1$s alternativ eller färre.';var lblPollSelectNumAltsOrMore = 'Du måste välja minst %1$s alternativ.';var lblPrevious = 'Föregående';var lblSectionAlreadyAdded = 'Sektionen är redan tillagd.';var lblUserAlreadyAdded = 'Användaren är redan tillagd.';var lblVisitLink = 'Besök länk';var lblYes = 'Ja';