SE-VNJ flygning vid trädtoppar

SE-VNJ flygning vid trädtoppar