Kontakt: Tel: +4670-6381070 peter@gyrokopter.se

25-100 Timmars service intervall schema!

Här kan ni skriva ut vad som skall servas vid 25 och 100 timmars servicen.

Detta service schema är välutformat och är bra att följa, ni kan också beställa ett service paket med reservdelar som kan vara bra att byta vid hundra respektive tvåhundra timmars servicen.

 

Du kan skriva ut dokumentet som finns på höger sida om detta meddelande!