Utbildning

 • liten hangaryta

  liten hangaryta

 

lite fakta om utbildningen och historik hur vi lärde oss allt om gyrokopter flygning

(liten)2006 reste vi till Tyskland för att ta reda på allt som berör gyrokopter eller auto-gyro som den heter där.

Vi blev väldigt postivt överraskade av tyskarnas Fabrik,HTC Otmar Birkner (auto-gyro gmbh), och flygskolan UL-schule Thomas Kiggen.

På den tiden hette gyrokoptern MT03, för att den modellen föddes 2003 då det även blev lagligt att flyga gyrokopter i Tyskland- utbildningssystem ordnades och försäljingen och utbildning drog igång med rasande fart.
Vi fick genast mersmak för denna fantastiska maskin och beställde en omgående och utbildade oss på lokala flygskolan i Hildesheim, vi lärde oss allt om gyrokoptern på fabriken hur man underhåller maskinen och vårdar den på bästa sätt.
2007 hade vi en maskin i Sverige och ordnade typningen ganska snabbt som gick relativt enkelt i och med att MT03 hade tysk typintyg dvs alla tyska maskiner blir mer eller mindre automatiskt godkända i Sverige.
Vi hade även tur att Luftfartsstyrelsen som numera heter transportsstyrelsen gjorde reglerna enkla och ordnade att gyrokoptern klassades som UL-B maskin dvs samma klass som alla andra roderstyrda maskiner hamnar i.
Man styr ju en gyrokopter med en spak liksom ett konventionellt flygplan.
För att få flyga en gyrokopter finns olika sätt att få en behörighet:
1 lär Dig att flyga UL-B i en lokal flygklubb och gör sedan en typinflygning på en gyrokopter.
2 boka en direktskolning på en gyrokopter där Du flyger ca 30 flygtimmar ( medeltid för att lära sig att flyga en gyrokopter)

läs mer om hur du tar ditt eget flygcertifikat nedan.

liten hangaryta (stor)

 

Läs detta innan du påbörjar kurs hos oss.

 

Vi har skoltillstånd, utfärdat av KSAK, för utbildning till UL certifikat för gyrokopter. Våra instruktörer har extremt djup och bred erfarenhet i många flyggrenar.

 

Provlektion
Innan du börjar din flygutbildning har du möjlighet att ta en provlektion tillsammans med en lärare och prova på hur det känns att flyga. Provflygningen tillgodoräknas som praktisk utbildningstid vid ev. senare påbörjad utbildning.

 

Kursens längd
Det är du som bestämmer. Vill du lära dig flyga på några dagar eller flera månader... Vi anpassar oss till ditt tempo.

 

Medicinska krav
Allmän läkarundersökning hos godkänd flygläkare inkluderande bl.a. syntest, hörseltest m.m. Ultralätta flygplan har begränsad tillsatsvikt vad gör att vi, tyvärr, inte kan skola personer som väger mer än 110 kg. Väger du mer, kontakta oss för en diskussion. Annars, max. pilotvikt i framsätet på en MTO Sport är 140 kg.

 

Elevtillstånd
Innan du börjar flygutbildningen kräver Transportsstyrelsen att du ordnar ett så kallat elevtillstånd. För att du skall få detta krävs följande:

 

 • Att du är minst 17 år (Någon övre åldersgräns finns inte)

 • Personutredning från polisen

 • Personbevis från skattemyndigheten

 • Läkarundersökning (Ungefär på samma nivå som för körkort)

 

Praktisk flygutbildning
Flygträningen genomförs på klubbens gyrokopter året runt. Med våra elupvärmda kläder skolar vi bekvämt  även i munusgrader. Dina första flygtimmar ägnar du åt grundläggande flygträning och sedan åt att starta och landa. När din flyglärare och du tycker att du är mogen att flyga ensam har du nått en av milstolparna i din flygutbildning, nämligen att alldeles ensam spaka ett flygplan. Utbildningen fortsätter med mer avancerade flygmanövrer, navigation, flygning i kontrollerad luft och till kontrollerad flygplats. Praktisk flygutbildning består utav min. 20 flygtimmar, varav min. 5 timmar solo flygning. Piloter med tidigare dokumenterad flygerfarenhet kan korta sin utbildning enligt instruktörens bedömning. Antalet timmar i i praktiken beror på pilotens förmåga att lära sig en ny flygteknik.

 

Teorutbildning

Teoriutbildningen sker normalt i klubbens regi parallellt med flygutbildningen och kompletteras med gyrospecifika. Gyro teori integreras med den praktiska flygutbildningen. Kursmaterial kan beställas via KSAB. Kursmaterial för konvertering av piloter med tidigare flygerfarenhet kan kompletteras med en bok på engelska som kan beställas via www.gyrokopter.se.


Ämnena är:

 • Flygsäkerhetsnormer innefattande bestämmelser för flygning med ultralätta flygplan

 • Navigation

 • Meteorologi

 • Aerodynamik och flyglära

 • Flygmaterielkännedom

 • Prestanda, massa och balans

 • Människans förutsättningar och begränsningar

 • Flygradiotelefoni och språkkrav

 

Solo flygning
För att få flyga ensam måste du ha:

 • Giltigt elevtillstånd

 • Godkänd teknisk kurs på flygplanstypen

 • Genomgått nödträning

 • Godkänt teoriprov eller s.k. EK-prov (Egen Kommando)

 


Teoriprov
Teoriprovet görs i flygskolan och omfattar alla de områden som du läst. De flesta av frågor som du får på provet finns i 1000 fråge- och svarsbank som finns i KSABs kursmaterial. Radiotelefoniprovet görs med Transportsstyrelsens kontrollant. Minst 70 % av frågorna inom varje ämnesavsnitt måste besvaras korrekt.

 

 

Uppflygning
När flyginstruktören anser att du är mogen för den avslutande uppflygningen görs denna med skolchefen. Uppflygningen omfattar bland annat följande delar:

 • Färdplanering

 • Normala flygprocedurer

 • Flygning med låg fart

 • Nödlägesförfaranden

 • Bedömningslandningar

 

 

Efter flygutbildningen
När du klarat uppflygningen får du ett UL-certifikat för gyrokopter. Att kunna flyga andra typer flygplan krävs endast typinflygning med en flyginstruktör.

Certifikat giltighetstider
Ditt certifikat gäller i 60 månader om du är 18 till 39 år, i 24 månader om du är 40 till 50 år och i 12 månader om du är äldre, d.v.s. lika länge som läkarundersökningen. Läkarundersökningarna för förnyelse av certifikatet behöver inte göras av de speciella flygläkarna, det duger med din vanliga.
För att ditt certifikat skall kunna förnyas krävs att du flyger 12 timmar under året, alternativt gör en kontrollflygning med en instruktör. Flyger du mer, blir du säkrare och bättre pilot.

 

Känner du dig frestad? Skicka oss ett E-post så kan vi svara på eventuella frågor och tipsa om närmaste flygskola.